Co należy zrobić, aby wczytać Fakturę Zakupu w walucie obcej za pomocą OCR?

image_print

Mechanizm OCR pozwala na wczytywanie na listę Faktur Zakupu dokumentów walutowych, na których waluta obca to EUR, GBP lub USD. Waluty te muszą być zdefiniowane w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty. Podczas wczytywania faktur, na których kwoty wyrażone są w jednej z tych trzech walut, istotne jest ustawienie parametrów znajdujących się w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, w sekcji Waluty:

  • Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu — wczytanie faktury walutowej na listę Faktur Zakupu będzie możliwe tylko, jeśli zaznaczony został ten parametr. Jeśli nie jest on zaznaczony, to podczas wczytywania dokumentu wyświetlone zostanie pytanie, czy zaznaczyć ten parametr w konfiguracji. Po wybraniu odpowiedzi „Tak” parametr zostanie zaznaczony, a faktura zostanie wczytana. Po wybraniu odpowiedzi „Nie” wczytywanie zostanie przerwane.
  • VAT na fakturach w walucie — jeśli na wczytywanej fakturze został naliczony VAT, a parametr jest niezaznaczony, to podczas wczytywania dokumentu wyświetlone zostanie pytanie, czy zaznaczyć ten parametr w konfiguracji. Po wybraniu odpowiedzi „Tak” parametr zostanie zaznaczony, a faktura zostanie wczytana. Po wybraniu odpowiedzi „Nie” wczytywanie zostanie przerwane.
  • Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie — jeśli parametr jest niezaznaczony, to płatność za całą fakturę zostanie określona w walucie obcej, bez względu na to, w jakiej walucie została wyrażona płatność za VAT na fakturze wczytywanej.

Jeśli parametr jest zaznaczony, a VAT na wczytywanej fakturze został określony w PLN, to na formularzu faktury zostanie zaznaczony parametr Płatność VAT w PLN, a wartość VAT zostanie przeliczona na PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?