Dlaczego podczas naliczania wypłaty dla właściciela pojawia się komunikat’ Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu’?

image_print

Jeśli podczas naliczania wypłaty pojawia się powyższy komunikat oznacza to, że nie można zidentyfikować firmy, z której mają być pobrane kwoty o dochodzie/przychodzie właściciela z modułów księgowych. Taka sytuacja może wystąpić, gdy dana baza danych była odtwarzana z kopii bezpieczeństwa. Aby naliczyć wypłatę należy ponownie wskazać firmę z poziomu kartoteki właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)].

Czy ten artykuł był pomocny?