Jak odnotować informacje o przychodzie, gdy właściciel ma formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i nie ma naliczanych zestawień w modułach księgowych?

image_print

Jeśli właściciel nie ma naliczanych zestawień w modułach księgowych należy podać je na formularzu właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] po zaznaczeniu parametru ‘Podaj dane o przychodzie’. W przypadku opłacania składek na podstawie kwot z bieżącego miesiąca należy podać kwotę przychodu narastająco od początku roku do danego miesiąca włącznie po kliknięciu w przycisk dostępny przy polu ‘Przychód za bieżący rok pomniejszony o składki społeczne narastająco’.
W przypadku opłacania składek na podstawie przychodu za poprzedni rok należy podać kwotę dodając rok i kwotę przychodu klikając w przycisk dostępny przy polu ‘Przychód za poprzedni rok pomniejszony o składki społeczne’.

Czy ten artykuł był pomocny?