Formularz samochodu

image_print

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Nr rejestracyjny – numer rejestracyjny, unikalnie identyfikuje samochód w programie.

Marka samochodu – pole opisowe, pozwalające na wpisanie marki pojazdu.

Typ pojazdu – pole określające typ pojazdu w rozumieniu klasy, do jakiej pojazd należy pod względem stawek za kilometr przebiegu. Typ pojazdu jest wybierany ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down).

Pojemność – pojemność silnika w centymetrach sześciennych (ccm).

Stawka za kilometr – pobierana z Konfiguracji programu na podstawie zaklasyfikowania odpowiedniego Typu pojazdu.

Nieaktywny – pole to można wykorzystać do zaznaczania samochodów, które aktualnie nie są używane. Pole to może być następnie wykorzystywane w filtrze na liście samochodów. Samochód, który został zaznaczony, jako Nieaktywny, jest uwidoczniony na liście w kolorze szarym.

Samochód będący własnością – określa, czy samochód jest własnością właściciela czy pracownika. Jeżeli samochód jest własnością właściciela firmy, wówczas program prowadzi dla takiego samochodu zarówno Ewidencję Kosztów (do 31.12.2018 r.)jak i Ewidencję Przejazdów. Dla samochodu będącego własnością pracownika, prowadzona jest wyłącznie Ewidencja Przejazdów.

Data rozpoczęcia ewidencji – data rozpoczęcia ewidencji przebiegu pojazdu (domyślnie pusta, z możliwością uzupełnienia)

Data zakończenia ewidencji– data zakończenia ewidencji przebiegu pojazdu (domyślnie pusta, z możliwością uzupełnienia).

Uwaga
Na wydruku karty pojazdu umieszczone są informacje o dacie rozpoczęcia ewidencji oraz dacie zakończenia ewidencji. Daty widoczne są pod tytułem wydruku Karta pojazdu tylko wtedy, gdy któraś z dat jest uzupełniona.

Limit przejazdów miejskich – limit przejazdów w granicach miasta, podlegający zwrotowi kosztów dla pracownika (określany w przypadku samochodu będącego własnością pracownika).

Dysponent samochodu – pobierany z listy pracowników/wspólników wywołanej w trybie wyboru przez przycisk lub wprowadzany bezpośrednio na kartotece samochodu.

Informacje dodatkowe – dodatkowe uwagi dotyczące pojazdu.

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis jak również daty tych operacji.

Formularz samochodu

 

Czy ten artykuł był pomocny?