Informacje bieżące

image_print

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące dla KB – Kasa i Bank:

Należności na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.

Należności na jutro – zestawienie nierozliczonych należności, których data realizacji przypada jutro (data bieżąca w programie + 1).

Należności przeterminowane – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.

Dok. przychodowe przeterminowane do VAT – zestawienie dokumentów przychodowych, które zostały zakwalifikowane do JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.

Środki finansowe – zestawienie rejestrów kasowych/bankowych. Dla każdego rejestru wykazywany jest stan końcowy ostatniego raportu.

Zobowiązania na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.

Zobowiązania na jutro – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji przypada jutro (datą bieżącą w programie + 1).

Zobowiązania przeterminowane – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.

Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które zostały zakwalifikowane do deklaracji JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.

Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które kwalifikują się do ulgi na złe długi.

Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów przychodowych zakwalifikowanych do ulgi na złe długi.

Czy ten artykuł był pomocny?