Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela przy rozliczaniu skalą podatkową?

image_print

Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali stanowi dochód z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Miesięczny dochód ustalany jest następująco:

  • Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  • W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali wynosi 9% podstawy.

W przypadku gdy dochód właściciela jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub odnotowano stratę, to składka zdrowotna jest liczona od kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 roku wynosi 3 010 zł.

W programie Comarch ERP Optima składka zdrowotna może być obliczana przez program na podstawie kwoty dochodu pobranej z modułów księgowych lub kwoty wprowadzonej ręcznie przez Użytkownika na formularzu danych kadrowych właściciela.

Czy ten artykuł był pomocny?