Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację AKC-WW/AKC-WWn oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Utworzenie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn jest możliwe, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe zaznaczony jest parametr Obrót wyrobami węglowymi.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu należy zaznaczyć parametr AKC-WW i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.

Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK. W tym miejscu należy uzupełnić pole Kod GUS dla gminy.

Deklarację AKC-WW/AKC-WWn można wyliczyć na podstawie Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rozchodów Wewnętrznych lub Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych, na których została naliczona akcyza. Pozycjom znajdującym się na takich dokumentach należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce [Dodatkowe]/[Akzyza].

Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje AKC-WW/AKC-WWn. Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę Dodaj. Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jaki typ deklaracji będzie utworzony i jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji.

Następnie należy kliknąć ikonę Przelicz. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwot podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego będą widoczne w zakładce [C], natomiast wysokość podatku akcyzowego do zapłaty będzie widoczna w zakładce [D-E].

Po przeliczeniu deklaracji na zakładce [Dane ogólne A] należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz.

Po ponownym otwarciu deklaracji dostępna jest ikona Wyślij deklarację na platformę PUESC umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji).


Po wysłaniu deklaracji, na zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji.

Dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz UPO umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Czy ten artykuł był pomocny?