Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CUK-1 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Utworzenie deklaracji CUK-1 jest możliwe, jeżeli użytkownik posiada licencję na moduł Handel Plus.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa powinien być zaznaczony parametr Opłata cukrowa.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje należy zaznaczyć parametr CUK-1 oraz uzupełnić dane:

  • US (VAT/ JPK_V7/ CUK),
  • Typ dokumentu dla płatności deklaracji,
  • Forma płatności dla deklaracji,
  • Numer rachunku.

 

Deklaracja CUK-1 jest tworzona na podstawie Paragonów i Faktur sprzedaży zawierających towary podlegające opłacie cukrowej. Dla takich towarów należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce [Dodatkowe]/[Cukier].

Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje CUK-1. Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę . Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji.

Następnie należy kliknąć ikonę Przelicz. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwoty opłaty cukrowej będą widoczne w zakładce [Wartości], natomiast kwota opłaty cukrowej do zapłaty będzie widoczna w zakładce [Wyliczony podatek].

Po przeliczeniu deklaracji na zakładce [Dane ogólne] należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz.

Po ponownym otwarciu deklaracji dostępna jest ikona Wyślij umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Po wysłaniu deklaracji, na zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji.

Dla deklaracji CUK-1 poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz UPO umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Czy ten artykuł był pomocny?