Jak wykazać w deklaracji PIT-11 (wersja 29) odliczenie od dochodu z tytułu opłaconych składek członkowskich?

image_print

W celu wykazania w deklaracji PIT-11 kwoty opłaconych składek, na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat, na zakładce [3 Szczegółowe] należy zaznaczyć parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych.

Elementy, w których ustawiono parametr na deklaracji PIT-11 w wersji 29 zostaną wykazane w polu 123 Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art.. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy. Składki członkowskie zostaną wykazywane w PIT-11 wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?