Skąd pobierane są wartości do wyliczenia składki zdrowotnej właściciela?

image_print

Z poziomu listy zaliczek  na  PIT-36/ PIT-36L dostępna jest zakładka Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego według skali lub liniowo wyliczana jest kwota dochodu z działalności gospodarczej narastająco od początku roku.

W kolumnie Kwota wykazywana jest wartość dochodu (suma przychodów zwolnionych i dochodów opodatkowanych narastająco od początku roku) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

W celu wyliczenia podstawy składki zdrowotnej konieczne jest ustalenie dochodu za poprzedni miesiąc.

Wyliczając dochód za poprzedni miesiąc system pomniejsza wartość z kolumny Kwota z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia wypłaty o wartość Dochodu za poprzednie miesiące z zakładki 4 Ubezpieczenie ( Zdrow.) policzonych od początku roku składkowego wypłat właściciela.

Czy ten artykuł był pomocny?