Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

image_print

Pojedyncze dokumenty wewnętrzne wygenerowane automatycznie w programie, mające powiązanie z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, nie są oznaczane kodem WEW.

Podczas generowania z poziomu Rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW.

W przypadku ręcznie dodawanych dokumentów wewnętrznych, niepowiązanych z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW. Usunięcie kodu WEW nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewnętrzny.

Czy ten artykuł był pomocny?