Okno główne programu

image_print

Okno główne programu podzielono na cztery obszary:

Główny obszar widoczny, jako pasek menu (ribbon, wstążka) został pogrupowany na trzy sekcje: Menu, Widok oraz Operacje seryjne. W sekcjach tych dostępne jest menu w formie dużych czytelnych ikon.

Oprócz paska menu w oknie znajdują się 3 obszary:

  • Lista firm – zawiera możliwość ustawienia roku i miesiąca oraz listę firm dostępnych dla użytkownika wraz z listą podstawowych atrybutów,
  • Informacje o firmie klienta – zawiera pełne informacje o bazie danych,
  • Operacje seryjne – zawiera skróty do operacji wykonywanych na zaznaczonych bazach.

Użytkownik ma możliwość schowania paska menu. Ikona zwijania (minimalizacji) menu dostępna jest w prawym górnym rogu programu .

Pozostałe elementy zostały opisane w następujących artykułach:

Lista firm
Informacje o firmie klienta
Operacje seryjne
Panel wyników
Pozostałe funkcje
Rejestrator Czasu Pracy

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?