SMS

image_print

Z poziomu list i formularzy można wysyłać wiadomości sms. W tym celu należy przeprowadzić konfigurację oraz wykupić pakiet smsów. W przypadku posiadania modułu CRM/CRM Plus aby możliwa była konfiguracja sms należy posiadać skonfigurowane konto pocztowe (menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail).

Odbiorca wiadomości sms zamiast numeru telefonu nadawcy będzie widział jego nazwę. Tę nazwę należy zdefiniować po stronie Comarch ERP Optima. Użytkownik posiadający kilka baz danych może wysyłać sms z taką samą nazwą ze wszystkich baz lub z indywidualną nazwą dla danej bazy. Dlatego konfiguracja nazwy jest dostępna w dwóch miejscach:

  • Konfiguracja firmy/ SMS/ SMS – tutaj użytkownik może wskazać indywidualną konfigurację nazwy nadawcy dla danej bazy.
  • Konfiguracja programu/ SMS/ SMS – wprowadzona tutaj nazwa dotyczy wszystkich baz firmowych.
Uwaga
Nazwa nadawcy musi być krótka (nie może przekroczyć 11 znaków), unikalna i nie może być zablokowana po stronie serwisu wysyłającego smsy (np. Orange). Nazwa jest weryfikowana w serwisie.

Nazwa nadawcy może zawierać tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry i spacje!

Konfiguracja SMS

Przy zakładaniu nowej nazwy nadawcy użytkownik musi zatwierdzić oświadczenie, potwierdzające że zezwala na wykorzystywanie takiej nazwy do wysyłania smsów w jego imieniu:

Konfiguracja SMS – oświadczenie właściciela

Nazwa, adres i NIP firmy są pobierane z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Użytkownik może je zmienić z tego poziomu.

Na podstawie tej widomości e-mail nastąpi autoryzacja nazwy nadawcy. Wiadomość jest wysyłana do operatora obsługującego wysyłanie sms, a jej kopia – do wysyłającego.

W przypadku braku modułu CRM/CRM Plus oświadczenie wygląda następująco:

W takim przypadku po zaakceptowaniu oświadczenia, automatycznie otwierane jest okno formularza wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego z treścią do wysłania na adres zgody@serwersms.pl.

Do czasu autoryzacji nazwy użytkownik nie może wysyłać sms z poziomu programu. Zwykle następuje ona w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości.

Dodawanie nowej nazwy nadawcy jest możliwe po kliknięciu ikony Dodaj nową nazwę nadawcy.

W przypadku gdy dodano więcej niż jedną nazwę nadawcy, za pomocą strzałki można rozwinąć listę nazw nadawców zdefiniowanych przez użytkownika i wybrać jedną z już istniejących nazw. W takim przypadku nie jest ponowie przeprowadzany proces autoryzacji.

W przypadku, gdy użytkownik chce zmienić istniejącą nazwę nadawcy może to zrobić korzystając z przycisku Zmień nazwę nadawcy. Po wpisaniu nowej nazwy dla musi ona przejść przez proces autoryzacji. Zmiana aktualnej nazwy nadawcy jest możliwa raz na 30 dni.

Wiadomości SMS mogą być również wysyłane do pracowników z aplikacji Comarch HRM.
W tym celu należy dodatkowo sprawdzić ustawienia parametru Zezwalaj na wysyłkę powiadomień SMS z Comarch HRM (Firma / Płace / Comarch HRM). Zobacz więcej

Czy ten artykuł był pomocny?