Kod QR na wydruku Faktury

image_print

Na wydruku Faktury sPrint możliwe jest drukowanie kodu QR, pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury.

Kod QR jest drukowany dla wydruków sPrint:

 • Faktury Sprzedaży,
 • Faktury Zaliczkowej,
 • Faktury Finalnej,
 • Faktury VAT Marża.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint znajduje się parametr Drukuj kod QR do przelewu. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli Faktura będzie spełniała określone warunki, na wydruku sPrint będzie drukowany kod QR zawierający numer rachunku bankowego, kwotę do opłacenia, nazwę odbiorcy i tytuł przelewu.

Warunki wydruku kodu QR na Fakturze (po zaznaczeniu parametru Drukuj kod QR do przelewu):

 • dokument jest wystawiony w walucie PLN,
 • forma płatności na dokumencie jest powiązana z rejestrem bankowym,
 • dokument jest zatwierdzony,
 • dokument jest nierozliczony lub częściowo rozliczony,
 • dokument nie jest rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Kod QR zawiera:

 • nazwę odbiorcy płatności – pobieranych jest 20 pierwszych znaków z pola Nazwa z Pieczątki firmy,
 • numer rachunku bankowego odbiorcy,
 • tytuł płatności – pobierany jest numer Faktury,
 • kwotę dokumentu – wartość pobierana jest z pola Pozostaje z formularza dokumentu. Jeżeli Faktura posiada kilka płatności, to pobierana jest całkowita kwota z pola Pozostaje.

 

Czy ten artykuł był pomocny?