Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu, co należy w tym przypadku zrobić?

image_print

W takiej sytuacji należy wykonać kilka czynności, które powinny rozwiązać problem:

  1. Zalogować się ponownie do programu System \ Logowanie, wybierając na drugiej zakładce Moduły odpowiednie moduły, na które posiada się licencje.
  2. Sprawdzić (w przypadku wersji jednostanowiskowej bądź pracy na serwerze) czy po prawej stronie na dole na pasku menu widoczna jest ikona Menadżera Kluczy „ikona kłódki” w kolorze zielonym. Jeżeli jest czerwona to proszę prawym przyciskiem myszy klikając na kłódkę wybrać opcję Restartuj usługę. Jeżeli ikona kłódki jest niewidoczna to proszę uruchomić plik ComarchMLTray.exe z katalogu C:\Program files\Comarch\Comarch ERP Menadżer Kluczy.
  3. W przypadku kiedy na dany moduł posiadana jest tylko jedna licencja, z której korzysta kilku operatorów na różnych stanowiskach, należy sprawdzić czy poprzedni użytkownik pracujący na danym module prawidłowo się wylogował, czyli czy zwolnił licencję. Jeśli nie, można tego dokonać klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie kłódki poprzez wybór opcji Zwolnij moduły, a następnie wybierając odpowiedniego użytkownika. Po poprawnym wylogowaniu poprzedniego operatora należy jeszcze raz zalogować się do programu.
  4. Jeśli wymienione czynności nie pomogą należy sprawdzić w programie Comarch ERP Optima ważność licencji. W tym celu z poziomu Comarch ERP Optima proszę wybrać z menu Pomoc \ O programie, następnie kliknąć Informacje techniczne, gdzie na drugiej zakładce Moduły, widoczna jest informacja z datą ważności licencji. Jeżeli data nie jest aktualna należy zaprogramować klucz HASP. W tym celu należy zwrócić się do Partnera Comarch z prośbą o wygenerowanie ponownego pliku .RUS podając swoje numery identyfikacyjne (PIN, ID) oraz numer klucza. Po otrzymaniu pliku klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę kłódki należy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z dysku, następnie wskazać odpowiedni plik. Klucz HASP można również zaprogramować pobierając plik RUS bezpośrednio z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do internetu). W tym celu należy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP \ Aktualizacja z chmury. Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich oraz kluczy HASP, na których dodatkowo są licencje dla programów Comarch ERP Klasyka.

Jeżeli te czynności nie rozwiążą problemu o pomoc należy utworzyć nowe zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń podając dodatkowe informacje: 

  • Czy problem ten występuje na stanowisku, na którym zainstalowany jest serwer,
  • Czy dane stanowisko łączy się poprzez sieć z serwerem?
  • Czy problem występuje na wszystkich, czy tylko na jednym stanowisku?
  • Jaki system operacyjny zainstalowany jest na danym stanowisku?          

Czy ten artykuł był pomocny?