CRM, Obieg dokumentów i Serwis

image_print

CRM

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. W szczególnym przypadku podczas wysyłania lub zamykania wiadomości e-mail, której stopka zawierała plik graficzny występował komunikat: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. Działanie poprawiono.

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Powiązanie z formularzem urządzenia. Na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce [Dokumenty] umożliwiono dodanie powiązania dokumentu z formularzem urządzenia. Po wybraniu opcji Serwis/ Urządzenie, otworzy się lista urządzeń, na której można wskazać urządzenia, które chcemy powiązać z dokumentem.
  Powiązanie dokumentu Biblioteki z urządzeniem serwisowym

Serwis

Nowości

 1. Dodawanie załączników na formularzu urządzenia. Na formularzu urządzenia dodana została zakładka [Dokumenty], widoczna jedynie dla Operatorów zalogowanych do modułu Obieg Dokumentów.
  Formularz urządzenia – zakładka [Dokumenty]
  Na zakładce [Dokumenty] widoczne są kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Tytuł, zawierające informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów. Lista działa na zasadzie opisanej w punkcie Wiązanie dokumentu z transakcją.Podczas dodawania nowej karty urządzenia dostępny jest przycisk , który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku lub z IBARD. Po wskazaniu załącznika i zapisaniu formularza urządzenia, w tle utworzy się powiązany dokument w Bibliotece dokumentów. Dokument ten będzie widoczny na formularzu urządzenia, na zakładce [Dokumenty].

  Po naciśnięciu przycisku dostępne są opcje:

  Powyższe funkcje opisane są w artykule Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka Ogólne.

  Na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF dostępny jest przycisk – Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd pliku wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli plików jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima.

Czy ten artykuł był pomocny?