Czy istnieje możliwość importu danych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania z arkusza kalkulacyjnego?

image_print

Od wersji 2019.5 jest możliwość importu zestawienia z arkusza kalkulacyjnego. Aby uzyskać taki arkusz należy z poziomu aplikacji e-Sprawozdania przejść na jedną z pozycji sprawozdania, następnie w górnym menu wybrać ‘Importuj zestawienie księgowe’> ‘Utwórz szablon sprawozdania’.

Na zakładkach zawierających zestawienia księgowe np. [Aktywa] należy kliknąć w przycisk ‘Importuj zestawienie księgowe’, a następnie wybrać ‘Import pliku Excel’.

 

 

Podczas procesu importu aplikacja sprawdza, czy dane arkusza (numer KRS/NIP i dzień bilansowy) są zgodne z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Jeśli nie, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Po weryfikacji następuje przeniesienie wszystkich zadeklarowanych przez użytkownika zestawień z arkusza do e-Sprawozdania.

Czy ten artykuł był pomocny?