Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie?

image_print

Wartość na arkuszu inwentaryzacyjnym (razem netto) wyliczana jest na podstawie ostatnich cen
zakupu, zapisanych na karcie towaru.
Wartość rzeczywistą towaru na magazynie można uzyskać poprzez wydruk Spis z natury/Wzór standard, dostępny z poziomu menu Handel/Zasoby. Wartość na spisie z natury (wartość zakupu PLN) wyliczana jest wg cen rzeczywistych dostaw towarów, które aktualnie znajdują się na magazynie.
Na wydruku standardowym spisu z natury znajduje się kolumna Cena, w której znajduje się orientacyjna wartość ceny wyliczona na podstawie wartości rzeczywistej podzielonej przez ilość towaru w magazynie (cena*ilość nie zawsze jest równa wartości, co wynika z zaokrągleń).

Przykład
Przyjmujemy za pomocą dokumentów PZ towar „A” na magazyn:
PZ/1/2008 – 2 szt. po 10 zł
PZ/2/2008 – 2 szt. po 20 zł
Na magazynie mamy 4 szt. towaru.
Wartość towaru na arkuszu inwentaryzacyjnym 4 * 20 zł =80 zł
Wartość towaru na spisie z natury 2*10 zł +2*20 zł=60 zł
(średnia cena, pokazana na wydruku: 60 zł /4 = 15 zł)

Czy ten artykuł był pomocny?