Dokumenty

image_print
W tej gałęzi można ustalić domyślne schematy numeracji (wybierając spośród typów dokumentów zdefiniowanych dla danej klasy) i domyślne serie dla:

  • List płac,
  • Dokumentów w e-Teczce,
  • Umów cywilnoprawnych.

Ustalone tutaj parametry będą proponowane w chwili rozpoczęcia wystawiania tych dokumentów. Operator w trakcie edycji może je zmienić.

Czy ten artykuł był pomocny?