Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

1. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru (AKC-WW/ AKC-WWn) obowiązującego od 01.01.2023 r.

Formularz  deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn i korekta deklaracji

Nowy formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych jest dostępny na liście deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn: po naciśnięciu ikony Dodaj lub w opcjach menu rozwijalnego znajdującego się obok tej ikony.

Na formularzu deklaracji, na zakładce [1 Dane ogólne A] dodano nowe pola z możliwością wyboru, w zależności od typu deklaracji:

 • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca.
 • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.

 

Uwaga
Po przeliczeniu deklaracji i zapisaniu jej do bufora, blokowana jest możliwość zmiany typu deklaracji (AKC-WW/ AKCW-WWn).

Lista deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn

Na liście deklaracji znajduje się kolumna Rodzaj deklaracji, przyjmuje ona wartości:

 • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
 • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.

 

Wydruki dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn

Utworzono nowy wzór wydruku Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn (1) odpowiedni dla wybranego rodzaju deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn, a także wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą.

2. Świadectwo jakości paliw stałych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych.

W programie Comarch ERP Optima zmiany z tym związane dotyczą:

 • pozycji cennika,
 • pozycji dokumentu,
 • oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.

 

Pozycja cennika

Na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe/Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę oraz Minimalną/ Maksymalną wartość dopuszczalną.

Pozycja dokumentu

Na pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę. Natomiast wartości dla Minimalnej/ Maksymalnej wartości dopuszczalnej są przenoszone na pozycję dokumentu bezpośrednio z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe/Akcyza].

Jeśli wartości dotyczące siarki całkowitej zostaną zmienione na pozycji dokumentu i będą różne od wartości uzupełnionych na karcie towarowej, to w momencie zatwierdzania na stałe dokumentu przychodowego pojawi się informacja o możliwości aktualizacji tych danych na karcie cennikowej. Wybór opcji Tak spowoduje ich aktualizację

Z poziomu pozycji dokumentu, na liście Ostatnich dostaw węgla dodano również kolumnę informującą o całkowitej zawartości siarki.

Wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych

Wartości uzupełnione na pozycji dokumentu dla pola Zawartość siarki całkowitej (%) są następnie przenoszone w odpowiednie pola, na wydruk świadectwa jakości paliw stałych.

3. Usługa Comarch OCR dla Przyjęć Zewnętrznych.

Umożliwiliśmy odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima.

4. Integracja z Comarch Apfino. Umożliwiono założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.

Przy próbie przekazania Faktury do windykacji (tj. po kliknięciu w opcję Odzyskaj pieniądze na liście Faktur lub wybraniu opcji Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym lub kontekstowym) mogą pojawić się następujące okna:

 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

Jeżeli Użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.

 • Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.

 • Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.

Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza.

Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:

Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.

 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo oraz została podpisana umowa o windykację, to przy kolejnej próbie przekazania Faktury do windykacji automatycznie pojawi się okno:

Po naciśnięciu przycisku Przekaż sprawę dokument zostanie przekazany do windykacji, a dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.

5. sPrint. Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów:

 • Faktur Sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • Wydań Zewnętrznych i korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.

 

Zmiany

1. Dokumenty wewnętrzne. W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, zmieniono nazewnictwo Dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu na Dowód wewnętrzny sprzedaży oraz Dowód wewnętrzny zakupu.

2. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. Podczas przekazywania Faktur do finansowania, przykazywany jest również prefiks przed numerem NIP kontrahenta.

3. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. umożliwiono przekazywanie Faktur wystawionych na kontrahentów zagranicznych.

4. Blokady dostępu. Uporządkowano procedury dotyczące blokad dostępu dla Operatora w zakresie integracji z Comarch Apfino.

Poprawiono

1. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł.

2. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur.

3. Link do płatności online. Poprawiono generowanie linka do płatności online w sytuacji, kiedy na formularzu Faktury z odznaczonymi parametrami Bufor oraz WZ wybierana jest opcja przekazywania do Comarch Apfino.

4. Seryjne usuwanie pozycji cennika. Podczas seryjnego usuwania pozycji cennika, pozycje powiązane z dokumentami są pomijane, a pozostałe pozycje usuwane.

5. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono funkcję dodawania pozycji na dokument poprzez opcję podniesienie formularza – szybka obsługa, w przypadku wpisania niepoprawnego kodu towaru.

6. Podgląd załączników pozycji cennika. Na formularzu pozycji dokumentu poprawiono podgląd załączników dodanych do pozycji cennikowych.

7. Wydajność. Poprawiono wydajność działania modułu Handel.

8. Integracja z Comarch Apfino. Poprawiono uruchamianie Serwisu Operacji Automatycznych i wykonywania zadań dotyczących integracji z Comarch Apfino w specyficznych przypadkach.

9. Wydruki.

 • Poprawiono wykonywanie wydruków: Spisu z natury oraz Listy zasobów bez grupowania znajdujących się na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku Lista zasobów/ Wzór standard, dostępnego z poziomu Cennika.
 • Poprawiono wydajność wykonywania wydruków Obrotu opakowaniami wg kontrahenta, dostępnych na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku tekstowego Raportu handlowego towarów, w module Analizy.

 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Wysyłanie oferty wszystko.pl. Wprowadzono zmiany w tworzeniu ofert do wszystko.pl.

Oferty przygotowane w Comarch ERP Optima mogą być wysyłane na platformę wszystko.pl w postaci dwóch wariantów:

 • w postaci aktywnej oferty. Oferta będzie aktywna na platformie wszystko.pl po uzupełnieniu: tytułu oferty, opisu oferty, wskazania ceny oraz ilości, kategorii i jej obowiązkowych parametrów, warunków dostaw i oferty oraz zdjęcia. Po poprawnej weryfikacji oferta zostanie aktywowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty możliwa jest na niej zmiana wyłącznie ceny lub ilości (czy to z poziomu Comarch ERP Optima czy też bezpośrednio na platformie wszystko.pl).

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl – oferta aktywna

 • w postaci szkicu, który można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP, czy na platformie wszystko.pl. Szkic nie jest ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących. Szkic oferty należy ostatecznie sprawdzić na wszystko.pl i po potwierdzeniu poprawności danych można go udostępnić klientom.

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl- szkic

Z poziomu operacji seryjnych na liście cennikowej istnieje możliwość również udostępnienia oferty jako aktywna lub szkic.

Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne]

2. Domyślne ustawienia słowników. Wprowadzono możliwość wprowadzenia domyślnych ustawień danych słownikowych w konfiguracji dla warunków oferty oraz dostawy.

 • Domyślne warunki oferty – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków oferty wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
 • Domyślne warunki dostawy – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków dostawy wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.

 

Ustawienia domyślne wprowadzone w konfiguracji będą przenoszone na nowo utworzone karty towaru/usługi.

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

Poprawiono

1. Usunięcie szkicu na platformie wszystko.pl. Poprawiono działanie usunięcia szkicu oferty z platformy wszystko.pl. Poprawiono edycje oferty z poziomu Comarch ERP Optima po wcześniejszym usunięciu jej z platformy wszystko.pl.

Handel Plus

Zmiany

1. Elektroniczny dokument dostawy. Dostosowano plik e-DD do obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Czy ten artykuł był pomocny?