Informacja (35248) „Operator nie posiada uprawnień do odbierania e-Faktur z KSeF”

image_print

Informacja pojawia się, jeżeli dla danego operatora nie został umożliwiony import faktur z KSeF. Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?