Jak dodać listę płac za konkretny miesiąc?

image_print

Definiowanie list płac pozwala między innymi na wcześniejsze ustalenie zależności pomiędzy okresem, za jaki naliczane będą wypłaty, datą ich wypłaty oraz miesiącem deklaracji PIT i ZUS.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Listy płac.
  2. Za pomocą ikony  dodaj nowy Formularz listy płac.
  3. Wybierz odpowiedni Dokument – czyli symbol Listy płac, np. E w polu Rodzaj pojawi się domyślny rodzaj listy płac np. Etat.
  4. Określ okres, za jaki będą naliczane wypłaty oraz datę wypłaty. Na podstawie daty wypłaty automatycznie podpowiada się zgodny z nią miesiąc deklaracji.
  5. Zapisz formularz listy płac .
  6. Na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy płac można utworzyć listę na kolejny miesiąc. W tym celu wyświetl Listę Listy płac, ustaw kursor na liście, którą chcesz skopiować na kolejny miesiąc i naciśnij <Ctrl> + <Ins> lub <Ctrl>+ . Zapisz skopiowaną listę .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak dodać listę płac za konkretny miesiąc:

Czy ten artykuł był pomocny?