Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację IFT-1R oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Firmy wypłacające zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po zakończeniu roku muszą sporządzić informację IFT-1R. Jeden wzór formularza służy do sporządzania informacji IFT-1 (na żądanie podatnika) i informacji rocznej IFT-1R. Rodzaj informacji określa się poprzez skreślenie w oznaczeniu formularza IFT-1R/IFT-1.

W celu obliczenia deklaracji IFT-1R/IFT-1 dla konkretnej osoby, należy:

1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybrać Kadry.

2. Ustawić kursor na wybranym pracowniku, a następnie wybrać ikonę Deklaracje pracownika.

3. W polu Okres od /do – należy podać okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały bieżący rok, zgodnie z datą systemową.

4. W polu Lista deklaracji należy wybrać IFT-1R/IFT-1.

5. Następnie należy dodać formularz nowej deklaracji za pomocą ikony pojawi się formularz deklaracji IFT-1R/IFT-1.

6. W sekcji Cel złożenia formularza domyślnie zaznaczony jest Złożenie informacji. W przypadku, gdy jest to korekta deklaracji należy samodzielnie zmienić na Korekta informacji.

7. Po przejściu na drugą zakładkę formularza można zmienić informację o adresie pracownika pobieranym do deklaracji.

8. Po naciśnięciu ikony formularz zostanie wypełniony zgodnie z naliczonymi w danym okresie składnikami.

9. Zapisać przeliczoną deklarację za pomocą ikony .

10. Aby wysłać deklarację IFT-1R/IFT-1 należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami dostępny na formularzu deklaracji lub wybrać Zablokuj deklarację w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy z listy deklaracji.

11. Z menu głównego wybrać Płace i Kadry/ Deklaracje PIT pracowników. Otworzy się okno z listą pracowników. W polu Lista deklaracji należy wybrać IFT-1R/IFT-1

12. Zaznaczyć deklarację przeznaczoną do wysyłki.

13. Rozwijając strzałkę obok ikony e-Deklaracji należy wskazać podpis kwalifikowany.

14. Podpisać deklarację wybranym wcześniej sposobem.

15. Aby odebrać UPO należy z tego samego miejsca (Płace i Kadry/ Deklaracje PIT pracowników) zaznaczyć pracowników, dla których zostanie odebrane UPO i wybrać ikonę Pobierz UPO .

16. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem: Status deklaracji: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobrano UPO.

17. Aby wydrukować UPO należy zaznaczyć deklaracje, dla których w kolumnie e-Deklaracje jest informacja Wysłano/odebrano UPO, a następnie wybrać Wydruk danych/Wydruki seryjne UPO/Urzędowe poświadczenie odbioru.

Czy ten artykuł był pomocny?