Jak wprowadzić nowe zdarzenie z poziomu Preliminarza?

image_print

Dokumenty z Preliminarza płatności, dla odróżnienia od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych, nazywamy zdarzeniami (planowanymi płatnościami). Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu masz możliwość m.in. śledzenia bieżącego stanu zobowiązań i należności. Jak zatem dodać zdarzenie w programie?

  1. Otwórz Kasa/Bank/Preliminarz płatności
  2. Z filtra pod listą wybierz konkretny Rejestr
  3. Naciśnij ikonę  i wypełnij wymagane dane
  4. Zapisz zmiany ikoną 

Czy ten artykuł był pomocny?