Jakie warunki muszą być spełnione żeby kod QR pojawił się na wydruku w Comarch ERP Optima?

image_print

W programie Comarch ERP Optima kod QR do płatności drukowany jest na wydruku sPrint Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej i Faktury VAT Marża.

Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest zaznaczony parametr Drukuj kod QR do przelewu, to na Fakturze będzie drukowany kod QR, jeśli dokument spełnia poniższe warunki:

  • dokument musi być wystawiony w walucie PLN,
  • forma płatności na dokumencie musi być powiązana z rejestrem bankowym,
  • dokument musi być zatwierdzony,
  • dokument musi posiadać status nierozliczony lub częściowo rozliczony,
  • dokument nie może być rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
Uwaga
Kod QR nie jest drukowany dla Faktur Sprzedaży wystawionych dla dokumentu Wydania Kaucji.

Czy ten artykuł był pomocny?