Komunikat ID 29018 „Brak dostępu lub błąd odczytu pliku z kopią bezpieczeństwa. Odtwórz kopię bazy narzędziami serwera.”

image_print

Poniżej znajduje się lista najczęstszych przyczyn wystąpienia komunikatu:

  1. Wybrany plik kopii bazy danych pochodzi z nowszej wersji serwera SQL niż wersja serwera, na którym baza miała być odtworzona. W celu rozwiązania problemu zaktualizuj serwer SQL do wersji, z której pochodzi kopia bezpieczeństwa.
  2. Serwer SQL nie ma uprawnień do wybranego pliku kopii bezpieczeństwa. Precyzując – konto, na którym działa usługa SQL nie ma uprawnień odczytu do wskazanego pliku. Należy sprawdzić na liście usług systemowych (services.msc) na jakim koncie działa serwer SQL i dodać uprawnienia odczytu do pliku kopii bezpieczeństwa dla tego konta.
  3. Szczególnym przypadkiem pkt. 2) jest próba odtworzenia kopii bezpieczeństwa z dysku sieciowego, do którego nie ma dostępu serwer SQL. W celu rozwiązania problemu należy skopiować plik kopii na dysk lokalny oraz upewnić, się że SQL posiada do niego prawa (patrz pkt. 2) następnie, należy ponownie uruchomić kreator odtwarzania bazy.
  4. Plik kopii nie był wykonany z poziomu Comarch ERP Optima, ale z poziomu narzędzi serwera SQL. Otworzenie bazy z takiego pliku należy wykonać również narzędziami serwera SQL, np. Microsoft SQL Server Management Studio.
Uwaga

W celu podłączenia w programie bazy, która została odtworzona na serwerze baz danych narzędziami serwera należy po uruchomieniu Comarch ERP Optima w oknie Rejestracja w programie wybrać Firma i kliknąć w Podłącz istniejącą bazę danych.

Czy ten artykuł był pomocny?