Komunikat: Pobranie fabryki klasy COM dla składnika o identyfikatorze CLSID … nie powiodło się z powodu następującego błędu: 80080005. Klucz podaje informację – „Uruchamianie programu”.

image_print

Jeśli pojawi się taki komunikat należy przeinstalować sterowniki klucza HASP. W tym celu w katalogu, w którym zainstalowany jest Comarch ERP Menadżer Kluczy (domyślnie: C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Menadżer Kluczy) odszukać plik haspinst.exe i uruchomić go parametrem -r (odinstaluj) a następnie -i (zainstaluj), tzn. po wpisaniu w pasku eksploratora plików ścieżki do tego pliku stawiamy myślnik, a następnie wpisujemy odpowiedni parametr. Sposób uruchomienia pliku z parametrem został przedstawiony na poniższym zrzucie.

Czy ten artykuł był pomocny?