Konwersja ocechowanych dostaw do WZ

image_print

W programie Comarch ERP Optima możliwe jest automatyczne przenoszenie partii dostaw z dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego na dokument Wydania Zewnętrznego.

Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie towary wraz z przypisanymi do nich cechami. W przypadku, kiedy dana partia towaru została już rozchodowana, a w magazynie dostępna jest inna dostawa i w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne w sekcji Konwersja zaznaczony jest parametr PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną, to na dokument WZ przenoszone są jedynie dostępne dostawy. Brakujące partie należy uzupełnić bezpośrednio na dokumencie WZ.

Natomiast jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest dodatkowo parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, to podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie partie z PZ, które zostały ocechowane i nie zostały jeszcze rozchodowane. Jeżeli w magazynie nie jest dostępna dana partia towaru, brakujące dostawy są automatycznie pobierane, zgodnie z metodą rozliczania magazynu. W przypadku, kiedy ilość towaru na PZ jest większa niż ilość na magazynie, wówczas na WZ przenoszone są jedynie ilości dostępne towaru.

W przypadku, jeżeli w magazynie dostępna jest mniejsza ilość towaru niż na dokumencie PZ i nie są dostępne inne dostawy, to przy przekształceniu dokumentu PZ do WZ, w zależności od zaznaczenia parametrów mogą wystąpić następujące sytuacje:

Automatyczny wybór ocechowanych dostawObowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowychPZ do WZ – pobieraj ilość dostępnąSkutek
Pojawia się komunikat Zapis niemożliwy! Dla towaru [TOWAR] na magazynie [MAGAZYN] w dniu XXX-XX-XX przekroczono stan o X szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje X szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.
WZ zostanie utworzone na ilość towaru dostępną na magazynie
WZ zostanie utworzone na ilość towaru dostępną na magazynie
Pojawia się komunikat Zapis niemożliwy! Nie można przenieść wszystkich dostaw dla pozycji [TOWAR].

W przypadku, jeżeli w magazynie pozostała tylko część towaru z konkretnej dostawy i dostępne są inne dostawy, to przy przekształceniu dokumentu PZ do WZ, w zależności od zaznaczenia parametrów mogą wystąpić następujące sytuacje:

Automatyczny wybór ocechowanych dostawObowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowychPZ do WZ – pobieraj ilość dostępnąSkutek
Na dokument WZ przenoszone są wszystkie towary z ocechowanych dostaw.
Na dokument WZ przenoszone są wszystkie towary z ocechowanych dostaw.
WZ zostanie utworzone na ilość towaru dostępną na magazynie
Pojawia się komunikat Zapis niemożliwy! Nie można przenieść wszystkich dostaw dla pozycji [TOWAR].

Przykład

Przykład 1: 

1. Parametry Automatyczny wybór ocechowanych dostaw i Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych są zaznaczone.
2. Parametr PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną jest odznaczony.
3. Z PZ na którym znajdowały się 4 sztuki towaru na magazynie pozostały 2 sztuki.

a. Jeżeli nie ma na magazynie innej dostawy towaru, to podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ pojawia się komunikat Zapis niemożliwy! Dla towaru [TOWAR] na magazynie [MAGAZYN] w dniu XXX-XX-XX przekroczono stan o 2.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.

b. Jeżeli istnieje inny dokument PZ, gdzie dostawa nie została rozchodowana, to zostanie utworzony dokument WZ na 4 sztuki towaru.

Przykład

Przykład 2:

1. Parametry Automatyczny wybór ocechowanych dostaw i Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych są zaznaczone.
2. Parametr PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną jest zaznaczony.
3. Z PZ na którym znajdowały się 4 sztuki towaru na magazynie pozostały 2 sztuki.

a. Jeżeli nie ma na magazynie innej dostawy towaru, to WZ zostanie utworzone na dostępną ilość towaru na magazynie.

b. Jeżeli istnieje inny dokument PZ, gdzie dostawa nie została rozchodowana, to zostanie utworzony dokument WZ na 4 sztuki towaru.

Przykład

Przykład 3:

1. Parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw jest odznaczony.
2. Parametry Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych i PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną są zaznaczone.
3. Z PZ na którym znajdowały się 4 sztuki towaru na magazynie pozostały 2 sztuki.
4. Niezależnie od tego, czy na magazynie dostępna jest inna dostawa czy nie, WZ zostanie utworzone na dostępną ilość towaru na magazynie.

Przykład

Przykład 4:

1. Parametry Automatyczny wybór ocechowanych dostaw i PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną są odznaczone.
2. Parametr Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych jest zaznaczony.
3. Z PZ na którym znajdowały się 4 sztuki towaru na magazynie pozostały 2 sztuki.
4. Niezależnie od tego, czy na magazynie dostępna jest inna dostawa czy nie, podczas przekształcania dokumentu PZ do WZ pojawi się komunikat Zapis niemożliwy! Nie można przenieść wszystkich dostaw dla pozycji [TOWAR].

W przypadku, kiedy istnieje Faktura Zakupu powiązana z Przyjęciem Zewnętrznym, możliwe jest przekształcenie Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży, na którą również zostaną przeniesione partie dostaw. Warunkiem takiego przekształcenia jest zaznaczenie parametru Pobranie dla Faktury Sprzedaży w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?