W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem gdy dane dotyczące przychodu nie są pobierane z modułów księgowych i właściciel nie ma naliczonej deklaracji rocznej PIT-28?

image_print

Jeśli właściciel nie ma naliczonej deklaracji rocznej PIT-28 w module księgowym kwotę przychodu potrzebną do rozliczenia rocznego składki zdrowotnej należy wprowadzić na formularzu danych właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] po zaznaczeniu parametru Podaj dane o przychodzie , w polu Rozliczenie roczne po kliknięciu w przycisk . Należy podać kwotę przychodu za 2022r.
Wprowadzony przychód zostanie wykazany w rozliczeniu rocznym dostępnym w wypłacie właściciela na zakładce [5.Ubezpiecz. zdrow.] w polu Przychód z dział.gosp.za poprzedni roku.

Na podstawie kwoty z pola Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok ustalana jest roczna podstawa wymiaru składki, program sprawdza jest w jakim przedziale mieści się kwota przychodu właściciela:

Ustalona kwota wyświetlana jest na formularzu wypłaty w polu Roczna podstawa składki.

Wskazówka
Dane dotyczące naliczonej składki zdrowotnej oraz okresu jej podlegania ustalane są na podstawie wypłat właściciela dlatego warunkiem rozliczenia rocznego składki zdrowotnej jest naliczenie wypłat za rok, za który dokonywane jest to rozliczenie.

Przykład

Właściciel w 2022 roku jako formę opodatkowania miał ustawiony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
1.Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania ryczałtem.
W wypłatach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. właściciel miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie (12 wypłat), co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy.

2. Ustalamy przychód za 2022 rok.
Na formularzu danych właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne wprowadzono kwotę 288215,19 zł.

3. Ustalamy w jakim przedziale mieści się kwota przychodu za poprzedni rok.
288215,19 zł > 6000 zł
288215,19 zł < 30000 zł
Przychód powyżej 60000 zł, ale niższy niż 300000 co oznacza, że podstawę składki stanowi 100 % przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji programu, aktualnego na 01 stycznia 2022 zł, czyli 6221,04 zł.

4. Ustaloną w punkcie 1 ilość miesięcy mnożymy przez kwotę przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji.
12 miesięcy * 100% * 6 221,04 zł = 74 652,48 zł
5. Ustalamy kwotę rocznej składki.
Ustaloną w punkcie 4 podstawę roczną przemnażamy przez 9%.
74652,48 zł * 9% = 6718,72 zł

6.Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtu, zapisanych w wypłatach właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od stycznia do grudnia 2022 r.
Suma pobranych składek dla ryczałtu wynosi 4031,28 zł.

7.Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 5 z kwotą składek pobranych z punktu 6.
6 718,72 zł > 4031,28 zł
Kwota rocznych składek jest większa niż kwota pobranych składek, co oznacza, że jest niedopłata i powinna wyliczyć się kwota do dopłaty w wysokości 2687,44 zł(6 718,72 zł – 4031,28 ).

Wydruk rozliczenia rocznego składki zdrowotnej:

 

Czy ten artykuł był pomocny?