W którym polu na formularzu pracownika uzupełnia się informacja o prawie do zasiłku chorobowego ?

image_print

Pracownikowi nowozatrudnionemu lub ponownie zatrudnionemu na umowę o pracę automatycznie ustawi się prawo do zasiłku chorobowego na zakładce [6 Inne informacje] w polu: Prawo do zasiłku chorobowego od dnia od daty zatrudnienia, jeśli spełni jeden z poniższych warunków:

    •  pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
    • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
    • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
    • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
    • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną, z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.

Czy ten artykuł był pomocny?