Zwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahenta

image_print

Cel: skorygowanie ilości opakowań zwrotnych pobranych przez kontrahenta (kontrahent zwraca część opakowań)

 • Otwieramy listę dokumentów WKA (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Wydanie kaucji)
 • Ustawiamy kursor na dokumencie WKA/1/2013
 • Wciskamy przycisk 
  • program proponuje zwrot całkowity opakowań związanych z wystawioną FA
  • kontrahent zwraca jedynie 50 butelek, w związku z czym modyfikujemy zwracaną ilość:
   • BUTELKA: – 50 szt.
   • SKRZYNKA: usuwamy
  • ponieważ na FA naliczona była kaucja za opakowania – na zakładce [Płatności] program automatycznie wylicza kwotę kaucji do zwrotu: – 31.30 PLN
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
  • opakowania zostają wprowadzone do magazynu
  • w Preliminarzu płatności po stronie rozchodu widoczna jest płatność na kwotę 31.00 PLN
   • płatność związaną z dokumentem WKA i korektą do WKA można skompensować.

Czy ten artykuł był pomocny?