Aktualizacje po wydaniu wersji

image_print

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 20.01.2023

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Po instalacji aktualizacji nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie:

exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2
where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn
and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2)

Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego.

2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

3. Wydruk deklaracji PIT-11 do jednego pliku. Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.

Aktualizacja w dniu 16.01.2023

1. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur.

2. Wszystko.pl. Wprowadzono operacje seryjne dla ofert wysyłanych na platformę wszystko.pl.

Aktualizacja w dniu 10.01.2023

1. Seryjne wyliczanie deklaracji PIT-11. Zoptymalizowano seryjne naliczanie deklaracji PIT-11. W niektórych przypadkach naliczonych seryjnie deklaracji nie można było podejrzeć / wysłać do systemu e-Deklaracje.

2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 05.01.2023

1. Naliczanie zajęcia komorniczego. Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń dla wypłat wypłacanych w 2023 roku.

2. Naliczanie ulgi podatkowej. Przywrócono możliwość odliczenia w wypłacie podwójnej kwoty ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 04.01.2023

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w drugiej połowie stycznia.

2. PIT- 11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3000 zł.

3. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł.

4. Weryfikacja rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Poprawiono kontrolę limitu płatności, dla których rachunek bankowy jest weryfikowany w Wykazie podatników VAT.

5. Metoda uwierzytelniania OAuth2. Poprawiono komunikację z serwerami Microsoft 365 Outlook w zakresie

  • Odbierania wiadomości przez protokół POP3
  • Zapisywania konfiguracji odbierania poczty przez protokół IMAP.

Aktualizacja w dniu 22.12.2022

1. Alior Bank WebService, eksport przelewów zagranicznych. Dostosowano eksport przelewów zagranicznych do zmian wprowadzonych przez bank.

Czy ten artykuł był pomocny?