Czy można wskazać rejestr, do jakiego mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR?

image_print

Użytkownik ma możliwość wskazania, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Do działania tej funkcji konieczna jest wersja Comarch ERP Optima 2020.0 .1 lub późniejsza. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu Rejestr.

Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję – wszystkie-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku   pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr.

Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR pojawia się komunikat: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować? Zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora. W celu przewrócenia tego i innych komunikatów należy przejść do zakładki Widok/Reset/Reset komunikatów

W wersji Comarch ERP Optima wcześniejszej niż 2020.0.1 przetworzone dokumenty zostaną zapisane w rejestrze VAT w podrejestrze ZAKUP lub SPRZEDAŻ.

Czy ten artykuł był pomocny?