Dla jakich faktur jest generowany link do płatności online?

image_print

W programie Comarch ERP Optima link do płatności online jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży i drukowany na wydruku Eko Faktura. Po założeniu konta na platformie Comarch Apfino i zintegrowaniu go z programem Comarch ERP Optima, na platformie Comarch Apfino w menu Ustawienia/ Płatności należy zaznaczyć parametr Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach.

Link do płatności online jest tworzony w momencie zatwierdzania Faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania Faktury Klient nie posiadał jeszcze konta w Comarch Apfino) to można link wygenerować „na żądanie” dla zaznaczonych Faktur. Na liście Faktur sprzedaży należy zaznaczyć dokumenty i wybrać opcję w menu kontekstowym Pobierz link do płatności online. Wówczas dla zaznaczonych Faktur zostaną utworzone linki do płatności.

Linki zostaną utworzone dla Faktur, które nie mają jeszcze wygenerowanego linka i spełniają poniższe warunki:

  • są zatwierdzone, nierozliczone, a co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
  • są wystawione w walucie PLN,
  • nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
  • kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).

Więcej informacji dotyczących przesyłania płatności online znajduje się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?