Firmowa karta płatnicza.

image_print

Płatności dokonywane firmową kartą płatniczą są związane z określonym bankiem. Często są, ale nie muszą być związane z określonym rachunkiem bankowym. Dlatego dla każdej z firmowych kart płatniczych warto założyć oddzielny rejestr kasowy/bankowy typu KARTA. Prowadzenie osobnej ewidencji płatności kartą pozwoli na otrzymywanie bieżących danych o stanie zadłużenia karty i wymaganych przez bank spłatach. Wszystkie wypłaty dokonywane kartą będą wtedy odnotowane w odrębnym rejestrze, co da nam informację o stanie zadłużenia karty.

Kiedy otrzymamy listę dokonanych wypłat jesteśmy w stanie łatwo porównać ją z istniejącymi zapisami. W chwili rozliczenia z bankiem prowadzącym kartę tworzymy zapis kasowy/ bankowy, potwierdzający spłatę zadłużenia wobec banku.
Równocześnie w rejestrze KARTA możemy dodać wpłatę na taką samą sumę, która zeruje stan zadłużenia karty.
Wypłatę na konto banku prowadzącego kartę oraz wpłatę w rejestrze KARTA możemy ze sobą rozliczyć.

W rejestrach typu KARTA płatności mogą być dokonywane:

  • gotówką – wpłata gotówki na rachunek obsługujący kartę,
  • przelewem – przelew (zasilenie) konta obsługującego kartę,
  • kartą płatniczą – płacimy firmową kartą płatniczą. 

Czy ten artykuł był pomocny?