Harmonogramy

image_print

Listy harmonogramów pogrupowana jest wg nazwy usługi której dotyczą:

  • Synchronizacja z Comarch ERP XL
  • Synchronizacja z Comarch e-Sklep/e-Sale
  • Synchronizacja z Optima Detal/Mobile Sprzedaż
  • Synchronizacja z Comarch Apfino
  • Synchronizacja z wszystko.pl
Konfiguracja harmonogramu

W górnej części okna znajduje się informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem Przejdź do konfiguracji usługi odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona.

Dla każdej z baz firmowych podpiętych do bazy konfiguracyjnej można włączyć automatyczną synchronizację z wybraną usługą oraz określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać.

Po kliknięciu ikony  Dodaj na formularzu zadania należy wskazać bazę danych oraz wybrać rodzaj zadania, które ma być wykonywane automatycznie. Określany jest również harmonogram – zakres godzin oraz częstotliwość wykonywania zadania Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany. Jeżeli operator ma ustawione hasło, należy je podać.

Automat synchronizacji – zadanie

Wywołanie podglądu zapisanego wcześniej zadania możliwe jest za pomocą ikony  Zmień. Z poziomu formularza zadania Automatu synchronizacji, po kliknięciu ikony  otwierane jest okno z logiem historii zdarzeń dla Serwisu Operacji Automatycznych.

Zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodawane jest automatycznie po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino.

W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Czy ten artykuł był pomocny?