Informacja ID 24171 „W typie wypłaty z zaznaczonym parametrem „Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS” wybierz odpowiednią pozycję na deklaracji PIT oraz wskaż sposób naliczenia zaliczki podatku w momencie przekroczenia limitu zwolnienia.”

image_print

Informacja pojawia się w momencie konfigurowania typu wypłaty (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat) w przypadku zaznaczenia parametru „Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS”, który znajduje się na zakładce „2. Podatki/Nieobecności”. Po przekroczeniu limitu zwolnienia, podatek powinien zostać naliczony. Sposób jego naliczania oraz pozycja na deklaracji PIT powinna być wskazana w konfiguracji typu wypłaty na zakładce „2. Podatki/Nieobecności” w polach „Pozycja na deklaracji PIT” oraz „Sposób naliczania zaliczki podatku”.

Czy ten artykuł był pomocny?