Informacje ogólne

image_print

Moduł Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy.

Analizy i raporty w programie dostępne są z dwóch miejsc:

  • zgromadzone w Panelu analiz w menu Ogólne,
  • kontekstowo jako osobna funkcja wywoływana z poziomu poszczególnych list i formularzy.

Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Wykresy mogą przyjmować postać wykresów tortowych, słupkowych, liniowych i innych.

Aktywność wykresów daje możliwość:

Zmiany wykresu na podrzędny lub nadrzędny (tzw. drill-down lub drill-up) – po kliknięciu w wybrany punkt wykresu wywoływany jest kolejny wykres ukazujący analizowane dane w innym przekroju. Istnieje również możliwość odwołania się do danych w postaci odpowiednio odfiltrowanej listy (tzw. drill-through).

Zmiany danych na wykresie – użytkownik ma możliwość zmiany parametrów mających wpływ na dane i w ten sposób definiowania informacji zawartych na wykresie.

Zmiany ustawień graficznych wykresu (np. typu wykresu, jego tytułu, zmiany palety kolorów i inne).

Resetuj ustawienia wykresu – przywraca domyślne ustawienia graficzne.

Eksport wykresu – zapis wykresu w formie graficznej w jednym ze standardowych formatów graficznych.

Eksport – zapis danych w formie tekstowej w jednym ze standardowych formatów tekstowych.

Moduł Analizy daje możliwość raportowania informacji gromadzonych przez wszystkie pozostałe wykorzystywane w firmie moduły. Warto przy tym wiedzieć, że moduł Analiz ma możliwość otwierania danych „do odczytu”, w związku z czym osoba zajmująca się analizą nie musi posiadać licencji na pozostałe moduły systemu.

Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank możliwe jest raportowanie np. stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kalendarza płatności, struktury wiekowej należności i zobowiązań. Można również otrzymać zestawienie „największych” wierzycieli i dłużników.

Dane zebrane w module Comarch ERP Optima Handel mogą dostarczyć wielu informacji nt. sprzedaży towarów analizowanej w różnych przekrojach: wg towarów, wg kontrahentów, wg kategorii. Możliwa jest również analiza porównawcza ukazująca rozkład sprzedaży towarów w czasie z możliwością porównania ze sprzedażą w innych okresach.

Dla modułu Comarch ERP Optima Handel dostępne są analizy przedstawiające ilość lub wartość zasobów w czasie. Możliwa jest również analiza wydań i przyjęć zewnętrznych w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, towary, grupy czy kategorie.

Dla modułu Comarch ERP Optima Księga Handlowa możliwe jest otrzymanie zestawienia obrotów i sald na koncie w układzie miesięcznym, zestawienia obrotów na kontach w poszczególnych kategoriach czy obroty w dziennikach. Na pewno istotną informacją w każdej firmie będzie również zestawienie obrotów na kontach kosztowych analizowane w różnych przekrojach (wg kategorii czy na poszczególnych kontach).

Dla modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa analiza obejmuje m.in. zestawienie przychodów i kosztów w różnych przekrojach (w układzie księgi, w rejestrach VAT czy wg kategorii).

Analiza dla Środków Trwałych to możliwość otrzymania raportu o strukturze majątku czy strukturze kosztów amortyzacji, z uwzględnieniem kategorii i grup.

Dla modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry analiza daje możliwość generowania zestawień dotyczących wypłat, kosztów wynagrodzeń czy narzutów na wynagrodzenia.

Jak więc widać moduł Analizy daje bardzo szeroką możliwość raportowania gromadzonych danych. Jeśli dodamy do tego atrakcyjną formę graficzną oraz utworzone całe serie wykresów analizujących informacje w różnych przekrojach – okazuje się, że Analizy stają się narzędziem niezbędnym w każdej nowoczesnej i sprawnie zarządzanej firmie.

Użytkowanie modułu

W Konfiguracji programu / Użytkowe / Operatorzy, na karcie operatora istnieje parametr, który pozwala określić, czy dany operator może używać modułu Comarch ERP Optima Analizy. Jeśli parametr jest zaznaczony – istnieje możliwość wywołania okna z wykresami. Jeśli parametr nie jest aktywny – okno z wykresami nie jest dostępne.

W chwili zaznaczenia modułu Comarch ERP Optima Analizy i zaznaczenia Pełne menu dla modułu Comarch ERP Optima Analizy aktywowane jest menu dostępu do wszystkich modułów (Faktury, Kasa/Bank, Księgowość, Rejestry VAT, Płace i Kadry…), niezależnie od ustawień dotyczących pozostałych modułów.

Listy, które są dostępne w przypadku używania modułu Comarch ERP Optima Analizy (tzn. użytkowanie odpowiedniego modułu nie jest zaznaczona w Konfiguracji) uruchamiane są w trybie „do odczytu” tzn. nie ma możliwości podglądu zapisów ani wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Jeśli użytkownik zaznaczy użytkowanie modułu Comarch ERP Optima Analizy, który nie został wykupiony – moduł będzie działał w wersji start, tzn. dopóki zakres zapisów w Kasie/ Banku nie przekroczy 60 dni. Po 60 dniach – dostęp do wszystkich modułów zostanie zablokowany. Należy wtedy odznaczyć moduł Analizy.    

Czy ten artykuł był pomocny?