Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’.

image_print

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis, na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość > Zapisy KPiR i usunąć kategorię z zapisu lub zaznaczyć na formularzu kategorii parametr Nieaktywna..

Czy ten artykuł był pomocny?