Jak dodać listę płac za konkretny miesiąc?

image_print

Definiowanie list płac pozwala między innymi na wcześniejsze ustalenie zależności pomiędzy okresem, za jaki naliczane będą wypłaty, datą ich wypłaty oraz miesiącem deklaracji PIT i ZUS.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Listy płac.
  2. Za pomocą ikony  dodaj nowy Formularz listy płac.
  3. Wybierz odpowiedni Dokument – czyli symbol Listy płac, np. E. Po wybraniu symbolu w polu Rodzaj pojawi się domyślny rodzaj listy płac np. Etat (wskazany na formularzu Definicja dokumentu klasy dla wybranego symbolu listy płac).
  4. Określ okres, za jaki będą naliczane wypłaty oraz datę wypłaty. Na podstawie daty wypłaty automatycznie podpowiada się zgodny z nią miesiąc deklaracji.
  5. Zapisz formularz listy płac .
  6. Na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy płac można utworzyć listę na kolejny miesiąc. W tym celu wyświetl Listę Listy płac, ustaw kursor na liście, którą chcesz skopiować na kolejny miesiąc i naciśnij <Ctrl> + <Ins> lub <Ctrl>+ . Zapisz skopiowaną listę .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak dodać listę płac za konkretny miesiąc:

Czy ten artykuł był pomocny?