Jak obliczyć zaliczkę na PIT-36/PIT-36L?

image_print

Jesteś podatnikiem podatku dochodowego, a więc jesteś również zobowiązany do wpłacania w ciągu roku zaliczek na PIT-36/36L. W programie zaliczka na deklarację PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach oraz danych wprowadzonych na Karcie indywidualnych kwot deklaracji danego podatnika.

Uwaga
Przed przystąpieniem do wyliczenia zaliczki musisz: uzupełnić dane w konfiguracji (m. in. urząd skarbowy, forma płatności deklaracji, stawki) oraz wprowadzić dane o wspólnikach

Jak wprowadzić wspólnika i nadać mu udziały?

  1. Wybierz z menu Ogólne/Inne/Właściciele a następnie ikoną  dodaj wspólnika uzupełniając niezbędne dane
  2. Z poziomu otwartego formularza wspólnika naciśnij ikonę 
  3. W wyświetlonym oknie Lista kwot deklaracji właściciela dodaj nową pozycję za pomocą ikony  i uzupełnij dane
  4. Przejdź na zakładkę Działalność gospodarcza i wpisz udziały, np. 100/100 czyli 100%
  5. Za pomocą ikony  zatwierdź zdefiniowane udziały
  6. Nie zapomnij zapisać formularza właściciela!

Jak dodać zaliczkę na PIT-36?

  1. Przejdź w menu Księgowość/PIT/Zaliczki na PIT-36 oraz naciśnij ikonę 
  2. Wybierz: miesiąc i rok za który chcesz policzyć zaliczkę oraz wspólnika
  3. Wybierz parametr Uwzględniaj zapisy w buforze jeżeli chcesz pobrać dane również z dokumentów zapisanych w buforze
  4. Przyciskiem  przelicz deklarację i zatwierdź ją ikoną 

Czy ten artykuł był pomocny?