Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych?

image_print

Bezpośrednio po ukończeniu instalacji Comarch ERP Optima wykonujemy następujące czynności:

  1. Uruchamiamy system Comarch ERP Optima  i zamykamy standardowy kreator konfiguracji połączenia / kreator tworzenia baz konfiguracyjnej i firmowej.
  2. Z menu Start\ Konfiguruj połączenie (lub naciskając klawisz „bazy z plusem”    – klawisz F12 na klawiaturze) uruchamiamy kreator połączenia do serwera.
  3. Przy użyciu przycisku „Dalej” przechodzimy do okna „Połączenie z serwerem” w którym wskazujemy właściwy serwer MS SQL: 
   • w przypadku instalacji jednostanowiskowej, pole serwera powinno zawierać prawidłowy wpis adresu lokalnego silnika bazy danych (standardowo NAZWA_KOMPUTERA\OPTIMA, we wcześniejszych wersjach Comarch ERP Optima domyślną nazwą instancji serwera SQL była CDN_OPTIMA)
   • w przypadku instalacji sieciowej, należy wybrać z listy lub podać adres serwera sieciowego (standardowo NAZWA_SERWERA\OPTIMA) W tym samym oknie wybieramy sposób autoryzacji na serwerze: autoryzacja przez domenę NT – standardowy sposób autoryzacji na podstawie poświadczeń użytkownika domenowego, autoryzacja na serwerze SQL – autoryzacji na podstawie poświadczeń loginu SQL. W przypadku, gdy w sieci lokalnej nie ma skonfigurowanej domeny Active Directory, należy wybrać sposób logowania poprzez autoryzację na serwerze SQL. 
  4. Po zatwierdzeniu prawidłowo wybranej nazwy serwera i sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego etapu konfiguratora i wybieramy opcję Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa. Wskazujemy plik z kopią danych bazy konfiguracyjnej (z reguły nazwa tego pliku będzie zawierała ciąg CDN_KNF_Konfiguracja lub CDN_Konfiguracja). Jeśli nadpisujemy istniejącą bazę konfiguracyjną lista firm pozostanie niezmieniona, w innych przypadkach lista baz zostanie usunięta.
Uwaga
 • Podczas tworzenia nowej bazy konfiguracyjnej lub odtwarzania jej z kopii bezpieczeństwa z poziomu Comarch ERP Optima zakładane są, w przypadku ich braku, loginy bazodanowe wykorzystywane podczas pracy w programie do łączenia się z bazami na serwerze SQL. W przypadku kiedy baza konfiguracyjna była odtwarzana z kopii bezpieczeństwa nie za pomocą programu Comarch ERP Optima,  należy w programie wykreować nową pustą bazę konfiguracyjną aby brakujące loginy zostały założone.
 • Odtworzona baza danych ma mieć to samo ID w tabeli CDN.Bazy co baza, którą nadpisujemy, takie zachowanie jest konieczne do zachowania integralności danych w module Biuro Rachunkowe, dzięki temu nie znikną wcześniej ustawione atrybuty dla baz danych
 • Jeśli odtwarzanie bazy danych nie powiedzie się ponieważ np.. „baza danych jest w użyciu” wówczas baza ta pozostanie w niezmienionej postaci na serwerze i na liście firm

Czy ten artykuł był pomocny?