Jak przypisać operatorowi domyślny wydruk w Comarch ERP Optima?

image_print

Operator posiadający uprawnienia administratora może przypisać domyślny wydruk pozostałym operatorom.

Krok pierwszy

Zaloguj się na operatora, który posiada uprawnienia administratora.

Krok drugi

Otwórz listę lub formularz dokumentu, na którym chcesz ustawić lub zmienić domyślny wydruk dla operatorów.

Krok trzeci

Kliknij w strzałkę znajdującą się przy przycisku Wydruk danych lub Podgląd wydruku i przejdź do opcji Konfiguracja wydruków:

Krok czwarty 

Gdy otworzy się okno Konfiguracji wydruków, przejdź na zakładkę [Personalizacja]. Znajdź wydruk, który ma być wydrukiem domyślnym, zaznacz go, a następnie w kolumnie Domyślny wskaż operatorów, dla których ten wydruk ma być wydrukiem domyślnym.

Uwaga
Jeśli na drzewie wydruków zaznaczonych jest więcej niż jeden wydruk, to na liście operatorów kolumna Domyślny jest niedostępna. Jeśli na drzewie wydruków nie jest zaznaczony żaden wydruk, to ustawienia stosują się do aktualnie podświetlonego wydruku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?