Jak seryjnie zmodyfikować istniejące rabaty w Comarch ERP Optima?

image_print

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnej modyfikacji już istniejących rabatów. Dzięki tej funkcji możemy wydłużyć promocję na kolejny okres oraz zmienić wysokość rabatu.
Funkcjonalność działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę (Procentowe lub Stała cena) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.

Krok drugi:
Zaznacz na liście rabaty, które mają zostać poddane modyfikacji.

Krok trzeci:
Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych naciskając strzałkę i wybierz opcję
Zmień rabaty . Wyświetli się poniższe okno:

Krok czwarty:
Należy wskazać parametry, które mają zostać zmienione dla utworzonych wcześniej rabatów.

W omawianym przykładzie zmienimy wysokość rabatu na 30%, ustawimy Datę rozpoczęcia promocji: 1.06.2023 i Datę zakończenia promocji: 30.06.2023 oraz zmienimy opis promocji na: Promocja czerwcowa. W tym celu należy zaznaczyć właściwe parametry na formularzu i uzupełnić odpowiednie pola.

Po wskazaniu parametrów i uzupełnieniu odpowiednich pól należy zapisać seryjną modyfikację przyciskiem zatwierdzenia

Pozostałe rodzaje i typy rabatów modyfikujemy analogicznie do powyższego przykładu.

Czy ten artykuł był pomocny?