Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-4R oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Deklaracja roczna PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się ją za rok poprzedni do końca stycznia. Dla prawidłowego wystawienia deklaracji PIT-4R za cały rok należy naliczyć zaliczki na PIT-4R za poszczególne miesiące.

W celu naliczenia deklaracji PIT-4R należy:

1. Z menu Płace i Kadry wybrać Zaliczki na PIT-4R.

2. Z menu dostępnych opcji przy ikonie wybrać Deklaracja PIT-4R w odpowiedniej wersji.

3. Naliczyć deklarację PIT-4R za pomocą ikony .

4. Zapisać formularz deklaracji.

5. Aby wysłać obliczoną deklarację PIT-4R do Urzędu Skarbowego należy z poziomu otwartego formularza deklaracji zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami.

6. Zapisać deklarację.

7. Wejść do zablokowanej deklaracji. Pojawi się w niej ikona umożliwiająca wysyłkę e-Deklaracji .

8. Rozwijając strzałkę obok ikony e-Deklaracji należy wskazać podpis kwalifikowany lub niekwalifikowany którym ma zostać podpisana deklaracja.

9. Podpisać deklarację wybranym wcześniej sposobem.

10. Aby odebrać UPO należy z wejść do wysłanej deklaracji oraz wybrać ikonę Pobierz UPO .

11. Aby wydrukować UPO należy z poziomu otwartej deklaracji wybrać Wydruk danych / Urzędowe poświadczenie odbioru / UPO dla PIT-4R.

Czy ten artykuł był pomocny?