Jak zrealizować zamówienie używając operacji seryjnej na liście dokumentów Rezerwacji Odbiorcy?

image_print
 1. Z poziomu zakładki [Handel] należy otworzyć listę dokumentów Rezerwacje Odbiorcy.
 2. Na otwartym formularzu Rezerwacji Odbiorcy, na zakładce [Realizacja], w polu Do zamówienia wystawić należy określić rodzaj dokumentu handlowego, do którego powinna zostać przekształcona rezerwacja. Jeżeli dokument został już zatwierdzony, ale nie jest jeszcze zrealizowany to w dalszym ciągu można dokonać wyboru co do dokumentu handlowego, do którego ma zostać przekształcona rezerwacja. W przypadku braku takiego wyboru, podczas wykonywania operacji seryjnej wystąpi komunikat informujący jakie zamówienia nie zostały zrealizowane.

 1. Na liście Rezerwacji Odbiorcy należy zaznaczyć wybrane dokumenty, następnie rozwinąć menu dostępnych opcji obok ikony operacji seryjnych i wybrać operację Zrealizuj zamówienie.
 2. W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno Realizacji zamówień. Na tym etapie możliwe jest utworzenie kopii wydruku Faktury z preferowanym wzorem czy też utworzenie listu przewozowego.
   • Faktura w formacie pdf – Zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie elektronicznej kopii dokumentu, zgodnej z wybranym wzorem, która zapisze się w Archiwum wydruków – przejdź do artykułu.
   • List przewozowy z zamówieniem kuriera – Parametr jest dostępny gdy przynajmniej jeden z kurierów został skonfigurowany. Zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne utworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki u spedytora – przejdź do artykułu.
 1. Po zatwierdzeniu okna, do dokumentów Rezerwacji Odbiorcy zostaną utworzone wybrane dokumenty handlowe oraz dokumenty WZ. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru na magazynie, zamówienia nie zostaną zrealizowane.

Czy ten artykuł był pomocny?