Jaki jest koszt usługi Comarch OCR?

image_print

Usługa Comarch OCR jest licencją serwerową i jest udostępniana w pakietach zależnych od liczby przetwarzanych stron. Cennik usługi Comarch OCR dostępny jest pod adresem:

https://sklep.comarch.pl/comarch-ocr/2-20838 

Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia) lub roku z automatycznym, comiesięcznym lub rocznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Każda faktura rozpoznana za pomocą usługi Comarch OCR jest odejmowana z puli stron w ramach wykupionego pakietu. Pod uwagę brana jest liczba stron, a nie dokumentów. W przypadku faktur, dla których program nie rozpoznał poprawnie wszystkich danych, również takie strony są odejmowane z dostępnej puli. W przypadku duplikacji faktur, również jest to pobierane z ilości dostępnych stron w ramach wykupionego pakietu.

Dokumenty, które nie zostały wykorzystane przechodzą na następny miesiąc.

Użytkownik, któremu kończy się pakiet ma możliwość dokupienia tego samego lub wyższego pakietu.

Więcej na temat zmiany pakietu lub jednorazowego zwiększenia liczby stron znajduje się tutaj

Czy ten artykuł był pomocny?