Jakie ustawienia należy wprowadzić u pracownika poniżej 26 roku życia, aby zastosować dla niego zwolnienie z podatku dochodowego ?

image_print

Od 2020 roku pracodawca stosuje zwolnienie z PIT dla wszystkich pracowników poniżej 26 lat, którzy nie złożyli wniosku o pobieranie zaliczki.

Dla nowo zatrudnianych pracowników wprowadzono automatyczne ustawienie parametru ‚‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’  podczas zapisu formularza danych kadrowych pracownika, który na dzień zatrudnienia lub datę bieżącą, jeśli nie wprowadzono informacji o zatrudnieniu nie ukończył 26 lat.

W programie można utworzyć własny filtr, za pomocą którego Użytkownik będzie w stanie wyfiltrować tylko pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’

Do wyfiltrowania pracowników którzy urodzili się po 31.12.1996 i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’ można wykorzystać odpowiednio zdefiniowany filtr.

Aby stworzyć filtr należy:
1. Z poziomu listy pracowników kliknąć w konstruktor filtra (przycisk zaznaczony ramką na poniższym zrzucie).

2. Podać nazwę filtra.
3. Na zakładce 2.Zaawansowane wkleić poniższą definicję.

PRI_PraId in (SELECT PRI_PraId FROM CDN.Pracidx A
LEFT OUTER JOIN CDN.PracKod B ON B.PRA_PraId = A.PRI_PraId
LEFT OUTER JOIN CDN.PracEtaty C ON C.PRE_PraId = B.PRA_PraId
where PRE_DataUr >= '01/01/1997') and PRE_PODZwolPIT26=0

4. Zapisać filtr.
Po użyciu filtra zostaną wyfiltrowani pracownicy, którzy mają w 2023 roku poniżej 26 lat i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’. Tym osobom, jeśli nie złożyły wniosku o niestosowanie zwolnienia z PIT należy uzupełnić pole ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’.

 

Czy ten artykuł był pomocny?