Pytanie (25068) „Waluta może być wykorzystywana przez inne zbiory w programie! Po wykonaniu kasowania należy wykonać test integralności ! Czy skasować wybraną walutę?”

image_print

Komunikat ten ostrzega o ewentualnych konsekwencjach skasowania danego symbolu waluty. Jeśli skasujemy walutę, która została wykorzystana na dokumencie wystawionym w programie, to przy próbie jego otwarcia pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Aby można było otworzyć taki dokument trzeba ponownie dodać do konfiguracji odpowiedni symbol waluty (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty). Aby dowiedzieć się jakiego dokładnie symbolu brakuje w konfiguracji należy wykonać test integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach”, który znajduje się w menu Narzędzia/ Testy integralności na zakładce Testy w gałęzi Waluty.

Czy ten artykuł był pomocny?