Księgowość

image_print

Nowości

 1. Deklaracja CIT-8(33). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(33) wraz z załącznikami: CIT 8/O(19), CIT-D(8), CIT-BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem z aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  .
  Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-8(33) wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022.
  .
  Załącznik CIT/WW(3)
  .
  Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(33) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/WW(3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/WW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie..
  .
  Załącznik Korekta podatku
  .
  Do deklaracji CIT-8(33) nie jest już dołączany załącznik CIT/WZ. W związku z tym, że obowiązek naliczenia korekty nadal istnieje, nie trzeba natomiast wysyłać informacji o poszczególnych dokumentach na podstawie których korekta została wyliczona, w sekcji Załączniki zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik CIT/WZ na: Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja E.5. Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wysokość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych.

  Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje.

Poprawono

 1. Deklaracja CIT-8. W specyficznych przypadkach nie można było edytować deklaracji CIT-8 z dużą liczbą załączników. Działanie poprawiono na formularzu deklaracji CIT-8 w wersji 33.

Czy ten artykuł był pomocny?